Kontakter

Lyngens Børnehuse, Houlkær

 

Leder Evan Mark 3085 8957   mailadr: em9@viborg.dk

Pædagog med særlige beføjelser Pia Tolstrup

8787 1475

Områdeleder Ib Nielsen 8787 2206

Lyngens Børnehuse, Houlkær, Hedelyngen 14, 8800 Viborg

Bjørnetænderne 8787 1474

Vuggestuen 8787 1475

Børnehaven 8787 1476

Løvehulen 8787 1470