Lyngens Børnehus, Houlkær
 

Lyngens Børnehus, Houlkær

Fra august 2017 har vi ændret vores struktur i Lyngens Børnehus, Houlkær til at alle børnene møder ind i Lyngens Børnehus, Hedelyngen 14, 8800 Viborg, og senere på dagen tager de store børn over i Løvehulen, Klokkelyngen 19, Viborg. Børn bliver nu alle indskrevet i Lyngens Børnehus.

 I Lyngens Børnehus er der både vuggestue og børnehave.

Lyngens Børnehuse, Houlkær hører under område Øst, der geografisk dækker Houlkær, Tapdrup, Bruunshåb, Rødding/Løvel, Hammershøj og Ørum.
De kommunale Børnehuse samt dagplejen i dette område, har områdeledelse som sidder på Houlkær Skole.

Lyngens Børnehuse, Houlkær er som nævnt placeret på to matrikler, men med kun 600 meter imellem sig. De to huse ligger således begge midt i et hastigt ekspanderende boligområde med stor variation af boligtyper og demografisk sammensætning. De ligger endvidere tæt på skov, små søer og grønne områder. Begge Børnehuse tilstræber, at benytte nærmiljøet til at udfolde læring, herunder læreplanstemaer, både socialt, kulturelt og i naturmæssig henseende. Begge Børnehuse har endvidere store legepladser, der dagligt inddrages i det pædagogiske virke. Og fra slutningen af 2014 er der etableret helt ny legeplads i Hedely og en delvis renovation af Hobbittens.

Lyngens Børnehus er et Børnehus med vuggestue og børnehave under samme tag. Den er normeret  til 24 vuggestuebørn og 84 børnehavebørn. 
I vuggestuen er børnene opdelt i to børnegrupper på tværs af alder; Smørblomsterne og Klokkeblomsterne.
I børnehaven er børnene opdelt efter alder i tre børnegrupper; De store Løvetænderne, som går over i Løvehulen dagligt, mellemgruppen Valmuerne og de mindste Mælkebøtterne.
Børnehuset er funktionsopdelt, hvilket betyder, at rummene er indrettet med forskellige funktioner for øje; tegne/male, dukkekrog, Eventyrhule, puderum mv. Alle rum kan bruges af alle børn i forhold til funktioner og interesser. 
Det pædagogiske arbejde tilrettelægges således, at der arbejdes projektorienteret på tværs af huset. 
Aktiviteterne tilrettelægges ud fra det enkelte barns formåen.

Lyngens Børnehus overordnede mål er, at være et børnehus i bevægelse med fokus på musik, teater, udeliv og sundhed.
For at leve op til målsætningen er dagligdagen baseret på følgende værdigrundlag:
Vi arbejder på at være et børnehus, hvor der er en åben og ligeværdig dialog mellem ledelse, personale og forældre, en arbejdsplads, hvor der er et godt arbejdsmiljø fagligt og socialt, en daginstitution, hvor børn og forældre oplever, at der i forhold til de givne rammer og ressourcer, er et trygt og udviklende miljø med nærvær og omsorg .