Lyngens Børnehus, Houlkær

Fra august 2017 ændrede vi vores struktur i Lyngens Børnehus, Houlkær til at alle børn bliver indskrevet i Lyngens Børnehus, Hedelyngen 14. Barnet starter måske i vuggestue for senere, at overgå til børnehave. Det sidste år inden børnene skal i skole har vi så etableret det helt unikke tilbud til "de store" at de på adressen Klokkelyngen 19 og har et helt hus for sig selv i 1 år. Hvert forår er vi så sammen med de børn der også skal starte i skole fra Kokholm og Unoden, ca. 6 gange fra januar til juli, hvor de voksne som følger børnene er med og vi skiftes til at have temaer for dagene. Børnene og de voksne bliver delt i 3 grupper - ligeligt fra hvert hus - for at få nye venskaber. På en af disse fælles dage har vi så også besøg af førskole lærerne, som kan se børnene i aktion og tale med de voksne som har haft dem et helt år. Dette besøg kan så være med til at nuancere klassedannelserne for Houlkærskolen. Houlkærskolen arrangerer også, at hvert børnehus får sin klasse af "læsevenner" fra en tredje klasse. Det skal medvirke til at de der skal starte i skole får flere muligheder i relations dannelser samt "kender" en der allerede går på Houlkærskolen. Vi deltager også det sidste år de er i Løvehulen i den fælles morgensang som er hver dag på Houlkærskolen.                                                                               Lyngens Børnehuse, Houlkær hører under Område Øst, der geografisk dækker Houlkær, Tapdrup, Bruunshåb, Rødding/Løvel, Hammershøj og Ørum.

De kommunale Børnehuse samt dagplejen i dette område, har fælles områdeledelse som sidder på Houlkær Skole.

Lyngens Børnehuse, Houlkær er som nævnt placeret på to matrikler, men med kun 600 meter imellem sig. De to huse ligger således begge midt i et hastigt ekspanderende boligområde med stor variation af boligtyper og demografisk sammensætning. De ligger endvidere tæt på skov, små søer og grønne områder. Begge Børnehuse tilstræber, at benytte nærmiljøet til at udfolde læring, herunder læreplanstemaer, både socialt, kulturelt og i naturmæssig henseende. Begge Børnehuse har endvidere store legepladser, der dagligt inddrages i det pædagogiske virke. Og fra slutningen af 2014 er der etableret helt ny legeplads i Hedely og en delvis renovation af Hobbittens.

Lyngens Børnehus er et Børnehus med vuggestue og børnehave under samme tag. Den er normeret  til 30 vuggestuebørn og 84 børnehavebørn. 
I vuggestuen er børnene opdelt i to børnegrupper på tværs af alder,             Smørblomsterne og Klokkeblomsterne.

I børnehaven er børnene opdelt efter alder i tre børnegrupper; De store Løvetænderne, som dagligt går over i Løvehulen, mellemgruppen Valmuerne og de mindste Mælkebøtterne.
Børnehuset er funktionsopdelt, hvilket betyder, at rummene er indrettet med forskellige funktioner for øje; tegne/male, dukkekrog, tal og bogstavrum, puderum mv.       

Alle rum kan bruges af alle børn i forhold til funktioner og interesser. 
Det pædagogiske arbejde tilrettelægges således, at der arbejdes projektorienteret på tværs af huset. 
Aktiviteterne tilrettelægges ud fra det enkelte barns formåen.

Lyngens Børnehus overordnede mål er, at være et børnehus i bevægelse med fokus på musik, teater, udeliv og sundhed.
For at leve op til målsætningen er dagligdagen baseret på følgende værdigrundlag:
Vi arbejder på at være et børnehus, hvor der er en åben og ligeværdig dialog mellem ledelse, personale og forældre, en arbejdsplads, hvor der er et godt arbejdsmiljø fagligt og socialt, en daginstitution, hvor børn og forældre oplever, at der i forhold til de givne rammer og ressourcer, er et trygt og udviklende miljø med nærvær og omsorg .