Samling
Løvetænderne har i dag været rundt om søen. En våd men hyggelig tur. Alle klarede det super flot!
Løvetænderne har i dag været rundt om søen. En våd men hyggelig tur. Alle klarede det super flot!
Vi har haft besøg af isbilen i dag!
Stemningsbilleder fra legepladsdagen i fredags.
Vi har hygget med perler idag, børnene var så dygtige 👍🏻🤗
På tur til Naturskolen
Velkommen til Lyngens Børnehus

Fra august 2017 har ændrede vi vores struktur i Lyngens Børnehus, Houlkær til, at alle børn fremover bliver indskrevet i Lyngens Børnehus og starter måske i vuggestue for at overgå til børnehave. Det sidste år inden børnene skal i skole har vi så etableret det helt unikke tilbud at "de store" er på adressen Klokkelyngen 19 og har et helt hus for sig selv i 1 år. Hvert forår er vi så sammen med de børn der også skal starte i skole fra Børnehusene Kokholm og Unoden, i Løvehulen.      6 gange fra januar til juli er vi sammen, og Houlkærskolen arrangerer, at hvert børnehus får sin klasse af "læsevenner" fra en tredje klasse. Disse "læsevenner" læser men viser også rundt på skolen. Det skal medvirke til, at de der skal starte i skole får flere muligheder i relationdannelser samt "kender" en der allerede går på Houlkærskolen.   Lyngens Børnehuse har plads til 84 børnehavebørn samt 30 vuggestuebørn.                                Se mere under Om Børnehuset.

Værdier 

Faglighed.                               Vi bruger hinanden til faglig sparring og udnytter hinandens faglige kompetencer                 Vi giver og modtager konstruktiv kritik                       Vi giver plads til faglig udvikling   Vi er reflekterende i forhold til vores arbejde                          

 Vi er objektive og i stand til at bag om barnet/forældrenes handlinger

Nærvær.                                  Vi ser alle, der kommer ind i huset og siger godmorgen og farvel                                      Vi følger op og er opmærksomme på det enkelte barns og families livs vilkår og oplevelser                                   Vi vil, sikre at alle børn har tilknytning til mindst en voksen     Vi er nærværende i fælles aktiviteter og lege i mindre grupper                                   Vi er tilstede i nuet

Samarbejde                 Personale, børn og forældre     Er imødekommende, lyttende og ærlige                                 Plads til humor                        Vi respekterer og anerkender forskelligheder                         Vi er loyale overfor fælles beslutninger

Anerkendelse                           Vi møder børn og voksne med respekt                                    Vi følger barnets/børnenes initiativer                               Det er vigtigt for os at børnene møder ærlige voksne                Vi skal give vores kollegaer konstruktiv kritik i hverdagen    Vi har en positiv omgangstone både overfor børn og voksne 

 

Madordning i Lyngens Børnehus

I Lyngens Børnehus er der forældrebetalt frokostordning. Det betyder at børnene ikke behøver at have madpakke eller frugt med, da Lyngens Børnehus, har eget produktions køkken og maden bliver lavet af et faguddannet køkkenpersonale, som også udarbejder menuplaner samt står for indkøb og disponering.
Det vil sige, at I ikke skal have nogen form for madpakker med til jeres børn mens de er i Lyngens Børnehus.
Morgenmaden sørger det pædagogiske personale for.         

Endvidere har Områdebestyrelsen i Område Øst besluttet at formiddagsmad og eftermiddagsmad også er en del af den forældrebetalte frokostordning, Det vil sige at børnehusene indkøber og betaler for dette, og det er ikke en ekstra udgift til forældrene 

Frokosten veksler mellem rugbrød med smør selv eller lune/varme retter, fremstillet i vores eget køkken. Vi bruger så mange økologiske madvarer som budgettet kan bære og alle retterne bliver lavet fra bunden af. Der er børn hver morgen som hjælper i køkkenet efter aftale med køkkenchefen